Επικοινωνία

ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ
Σωρού 1
144 51 Μεταμόρφωση
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 28.93.500, fax: 210 2848301
ή συμπληρώστε τη σχετική φόρμα επικοινωνίας

Γενική Δ/νση Logistics (1)
Στοιχεία επικοινωνίας για τη Δ/νση Logistics. Κάντε κλικ στο όνομα για να στείλετε ένα μήνυμα.
Γενική Δ/νση Marketing (2)
Στοιχεία επικοινωνίας για τη Γενική Δ/νση Marketing. Κάντε κλικ στο όνομα για να στείλετε ένα μήνυμα.
Γενική Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού (1)
Στοιχεία επικοινωνίας για το Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού. Κάντε κλικ στο όνομα για να στείλετε ένα μήνυμα.
Γενική Δ/νση Λειτουργίας Καταστημάτων (2)
Στοιχεία επικοινωνίας για τη Γενική Δ/νση Λειτουργίας Καταστημάτων. Κάντε κλικ στο όνομα για να στείλετε ένα μήνυμα.
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών (1)
Στοιχεία επικοινωνίας για τη γενική διεύθυνση οικονομικών. Κάντε κλικ στο όνομα για να στείλετε ένα μήνυμα.
Γραμματεία Γενικής Εμπορικής Δ/νσης (1)
Στοιχεία επικοινωνίας για τη Εμπορική Δ/νση. Κάντε κλικ στο όνομα για να στείλετε ένα μήνυμα.
Εξεύρεση και Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας (2)
Στοιχεία επικοινωνίας για την Εξεύρεση και Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας. Κάντε κλικ στο όνομα για να στείλετε ένα μήνυμα.
Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου (1)
Στοιχεία επικοινωνίας για το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου. Κάντε κλικ στο όνομα για να στείλετε ένα μήνυμα.