Γραμματεία Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού
Διεύθυνση: Σωρού 1 Μεταμόρφωση 14451
Τηλ.: 210 2893579
Fax: 210 2828444