Γραμματεία Γενικής Εμπορικής Διεύθυνσης
Γραμματεία Εμπορικής Διεύθυνσης
Διεύθυνση: Σωρού 1 Μεταμόρφωση 14451
Τηλ.: 210 2893637
Fax: 210 2848301