Ανδριάνα Κιουρέλη
Δ/νση Λειτουργίας Καταστημάτων My market
Διεύθυνση: Σωρού 1 Μεταμόρφωση 14451
Τηλ.: 210 2893166
Fax: 210 2835030