Ελένη Καλτουρουμίδη
Δ/νση Λειτουργίας Καταστημάτων Metro Cash&Carry
Διεύθυνση: Σωρού 1 Μεταμόρφωση 14451
Τηλ.: 210 2893646
Fax: 210 2835030