Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στα κεντρικά μας γραφεία

Για τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, με έδρα τα Κεντρικά μας Γραφεία στη Μεταμόρφωση Αττικής, αναζητούμε: Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό .

Αναζητούμε γα τη Γενική Διελυθυνση Ανάπτυξης Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, προκειμένου να ενταχθεί στην ομάδα της Διεύθυνσης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Εγκαταστάσεων  και να αναλάβει την εκπόνηση μελετών εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας για τις κτιριακές εγκαταστάσεις.

Οι αρμοδιότητες σου

 • Εκπόνηση μελετών εξοικονόμησης ενέργειας σε θέματα ανάπτυξης, υλοποίησης και παρακολούθησης έργων βελτίωσης ενεργειακών συστημάτων (π.χ. φωτισμός, ψύξη, κλιματισμός σε κτίρια και εγκαταστάσεις)

 • Σύνταξη μελετών εγκατάστασης μετρητικού εξοπλισμού σε ηλεκτρολογικούς πίνακες

 • Επίβλεψη των έργων και παρακολούθηση της τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων

 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα καταστήματα

 • Πιστοποίηση των εργασιών και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών για τα καταστήματα της εταιρείας

Το προφίλ σου

 • Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 • Αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών

 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ, Microsoft Office, Autocad

 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας

 • Επιθυμητός Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην Ενέργεια

 • Επιθυμητή γνώση 4M για Η/Μ εγκαταστάσεις

 • Οργανωτικό και αναλυτικό πνεύμα με έμφαση στη λεπτομέρεια

 • Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων και προθεσμιών

 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας

Στη METRO προσφέρουμε ένα αξιόπιστο και σταθερό περιβάλλον εργασίας γεμάτο προκλήσεις!

Θα έχετε ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών καθώς και δυνατότητες εξέλιξης, σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη, ελληνική εταιρεία.

Μπορείτε να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα κάνοντας κλικ εδώ , επιλέγοντας  τον κωδικό θέσης MDD34.