Ηλεκτρολόγος / Μηχανολόγoς Μηχανικός

Μεγαλώνουμε την ομάδα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών & Κατασκευών και αναζητούμε για την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης: 

Ηλεκτρολόγο / Μηχανολόγο Μηχανικό

Οι αρμοδιότητες σας

  • Σύνταξη ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για υφιστάμενα και νέα κτίρια 

  • Επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εταιρικών κτιρίων

  • Έκδοση οικοδομικών αδειών σε όλη την Ελλάδα

Το προφίλ σας

  • Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός

  • Αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών 

  • Άριστες γνώσεις Η/Υ, Microsoft Office και AutoCAD

  • Άριστη γνώση 4M για Η/Μ εγκαταστάσεις

  • Πολύ καλή γνώση νομοθεσίας πυροπροστασίας, προτύπων ΕΝ, τεχνικών οδηγιών ΤΟΤΕΕ

  • Επιθυμητός Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

Στη METRO προσφέρουμε ένα αξιόπιστο και σταθερό περιβάλλον εργασίας γεμάτο προκλήσεις! 

Θα έχετε ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών καθώς και δυνατότητες εξέλιξης, σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη, ελληνική εταιρεία.

Κωδικός θέσης MDD29