Μηχανικός Δικτύων

Μεγαλώνουμε την ομάδα του ΙΤ και αναζητούμε για τα Κεντρικά μας Γραφεία στη Μεταμόρφωση: Μηχανικό Δικτύων

Ο ρόλος περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την  υλοποίηση, τη διαχείριση, την παρακολούθησης και την τεκμηρίωση ενσύρματων και ασύρματων δικτύων τηλεπικοινωνιών  με ασφάλεια και λειτουργικότητα. Η θέση αναφέρεται στον Προϊστάμενο του τμήματος ΙΤ Υποδομών.

Αρμοδιότητες θέσης

 • Μελέτη, σχεδιασμός και υλοποίηση δικτυακών αρχιτεκτονικών λύσεων (LAN, WAN, Routing, Switching, Security, VPNs, Wireless)
 • Εγκαταστάσεις και παραμετροποίηση routers, switches, firewalls, intrusion prevention systems (Cisco, Checkpoint)
 • Εγκατάσταση και διαχείριση προγραμμάτων παρακολούθησης δικτύου – NMS.
 • Κατανόηση και καθορισμός των απαιτήσεων της ασφάλειας των δικτυακών συστημάτων
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση αρχιτεκτονικών ασφάλειας (cyber security designs)
 • Συμμετοχή σε σύνταξη RFP δικτυακού περιεχομένου
 • Έλεγχος και αξιολόγηση των λύσεων που δίνονται από υποψήφιους προμηθευτές
 • Συγγραφή τεχνικών αναφορών και τεκμηριώσεων των δικτυακών υποδομών και αλλαγών
 • Προτάσεις βελτίωσης της απόδοσης, χωρητικότητας και επεκτασιμότητας των δικτυακών υποδομών
 • Εκπαίδευση προσωπικού σε λειτουργίες τηλεπικοινωνιών

Το προφίλ σας

 • Πτυχίο ΙΕΚ, ΤΕΙ ή AEI με κατεύθυνση Πληροφορική
 • Εργασιακή εμπειρία σαν Network Engineer ή Security Network Engineer
 • Ικανοποιητική γνώση/αξιοποίηση πρωτοκόλλων επικοινωνίας (TCP/IP, BGP, και OSPF)
 • Επιθυμητές πιστοποιήσεις σε αρχιτεκτονικές Cisco (CCNA-CCNP, Wireless, κλπ)
 • Επιθυμητή εμπειρία σε firewalls, intrusion detection systems, anti-virus software, authentication systems, log management, content filtering, κτλ
 • Επιθυμητή εξοικείωση με διαγνωστικά προγράμματα δικτύου παρακολούθησης και ανάλυσης όπως  Cisco Prime, Nagios, Solarwinds.
 • Γνώσεις σε μοντέλα ελεγχόμενης πρόσβασης και δικτυακής ασφάλειας
 • Ικανότητα επίλυσης συνθέτων θεμάτων τηλεπικοινωνιών, με δυνατότητα εργασίας ατομικά και συλλογικά
 • Οργανωτικές ικανότητες, αναλυτική και μεθοδική σκέψη

Στη METRO προσφέρουμε ένα αξιόπιστο και σταθερό περιβάλλον εργασίας γεμάτο προκλήσεις! Θα έχεις ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών καθώς και δυνατότητες εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας.

Kωδικός θέσης MCS22