Οδηγοί (Γ’ Δ’ και Ε’ Κατηγορία Διπλώματος) - Κέντρο Διανομής Γέφυρας

Η METRO ΑΕΒΕ, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης της εμπορικής της δραστηριότητας, αναζητάει νέους συνεργάτες για το Κέντρο Διανομής της στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης: Οδηγούς (Γ’ Δ’ και Ε’ Κατηγορία Διπλώματος)

Απαιτούμενα Προσόντα και Δεξιότητες:

  • Απολυτήριο Λυκείου
  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε ανάλογο εργασιακό περιβάλλον
  • Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας
  • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

Η εταιρεία προσφέρει:

  • Ανταγωνιστικές αποδοχές,
  • Πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης
  • Συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη Ελληνική εταιρεία

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα κάνοντας κλικ στο "Αποστολή Βιογραφικού" και επιλέγοντας  τον κωδικό θέσης «WMS23».

Κατά τη συλλογή των βιογραφικών σημειωμάτων θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα, ενώ οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής θα προτιμηθούν.