Υπάλληλοι Ασφάλειας στην Αττική

Για την Διεύθυνση Ασφάλειας της εταιρείας μας, αναζητούμε:


Υπαλλήλους Ασφάλειας

Οι αρμοδιότητες σας

  • Έλεγχος της εφαρμογής των διαδικασιών ασφάλειας της εταιρείας, μέσω πεζής περιπολίας, εντός της περιοχής ευθύνης

  • Συνεχής εποπτεία της περιοχής ευθύνης για την πρόληψη εγκληματικών ενεργειών και επέμβαση όπου κρίνεται αναγκαίο

  • Τήρηση τόσο των εσωτερικών διαδικασιών ασφάλειας όσο και των γενικών κανονισμών εργασίας της εταιρείας


Το προφίλ σας

  • Άδεια εργασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (τύπου Α’)

  • Απολυτήριο Λυκείου

  • Ικανότητα διαχείρισης ευαίσθητων περιστατικών ασφάλειας

  • Ανεπτυγμένες οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες

  • Εχεμύθεια, συνέπεια, ταχύτητα

  • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες


Στη METRO προσφέρουμε ένα αξιόπιστο και σταθερό περιβάλλον εργασίας, γεμάτο προκλήσεις!
Θα έχετε ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, καθώς και δυνατότητες εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη, ελληνική εταιρεία.


Κωδικό θέσης  MHR16