Υπεύθυνος Βάρδιας για το Κέντρο Διανομής Οινοφύτων

Για το Κέντρο Διανομής μας στα Οινόφυτα Αττικής, αναζητούμε:

Υπεύθυνο Βάρδιας 

Βασικές Αρμοδιότητες

 • Διασφάλιση της τήρησης των διαδικασιών του τμήματος, των προδιαγραφών ποιότητας και των προτύπων εξυπηρέτησης των εσωτερικών και εξωτερικών πελατών

 • Έλεγχος της απόδοσης και του κόστους λειτουργίας, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών

 • Διαχείριση των διαθέσιμων εργασιακών πόρων και συντονισμός των καθημερινών εργασιών  

 • Ενεργή συμμετοχή στο σχεδιασμό πλάνου δράσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση πιθανών δυσλειτουργιών

 • Έλεγχος κόστους του κύκλου εργασιών και παρακολούθηση του δείκτη απόδοσης και παραγωγικότητας του τμήματος

 • Εκπαίδευση και καθοδήγηση των εργαζομένων ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες 

 • Σύνταξη αναφορών για το σύνολο των δραστηριοτήτων του τμήματος 

Το προφίλ σας

 • Επιθυμητό πτυχίο Τ.Ε.Ι ή Ι.Ε.Κ με κατεύθυνση Logistics

 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση 

 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

 • Ευχέρεια στη χρήση MS Office

 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίλυση προβλημάτων

 • Ικανότητες προγραμματισμού και ανάθεσης εργασιών

 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και αναλυτική σκέψη

 • Διοικητικές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα

Στη METRO προσφέρουμε ένα αξιόπιστο και σταθερό περιβάλλον εργασίας, γεμάτο προκλήσεις!

Θα έχετε ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών, καθώς και δυνατότητες εξέλιξης, σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία.

Κωδικός θέσης  WMS41