Γραμματεία γενικής δ/νσης οικονομικών
Γραμματεία Δ/νσης Οικονομικών
Διεύθυνση: Σωρού 1 Μεταμόρφωση 14451
Τηλ.: 210 2893531
Fax: 210 28948302