Ανθρώπινο Δυναμικό

Η επιτυχία μας οφείλεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στους συνεργάτες μας.  Έχουμε κατανοήσει την καθοριστική συμβολή των υπαλλήλων μας και για αυτό το λόγο φροντίζουμε να διατηρούμε το επίπεδο τους υψηλό με το να τους εκπαιδεύουμε - θεωρητικά και πρακτικά - κατά τακτά χρονικά διαστήματα.

Παράλληλα, δείχνουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι μόνο για τα επαγγελματικά, αλλά και για τα προσωπικά - οικογενειακά προβλήματα των εργαζομένων.  Έτσι παρά το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι ξεπερνούν τους πάνω από 10.600, συμπαραστεκόμαστε με διάφορους τρόπους εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη για βοήθεια.

Επενδύουμε στην εκπαίδευση των εργαζομένων!

Μέσω ενός ετήσιου πλάνου εκπαίδευσης, πραγματοποιούμε μία σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια, τα οποία έχουν ως στόχο να αποκτήσουν οι εργαζόμενοι γνώσεις και εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν νέες δεξιότητες αλλά και να βελτιώσουν τις ήδη υπάρχουσες. Κάποια από τα βασικά θέματα των πραγματοποιηθέντων εκπαιδευτικών σεμιναρίων των τελευταίων ετών ήταν:

  • Διοίκηση επιχειρήσεων
  • Θέματα Marketing
  • Θέματα Management
  • Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Γραφιστικά προγράμματα
  • Προγράμματα πληροφορικής
  • Τεχνικές πωλήσεων
  • Θέματα τεχνικού και κατασκευαστικού περιεχομένου
  • Ξένες γλώσσες

Την τριετία (2011-2013) εκπαιδεύτηκαν συνολικά 2.250 άτομα.

Στο πλαίσιο εκπαίδευσης και ανάπτυξης εργαζομένων, εφαρμόζονται από το 2011 και έπειτα δύο νέες πρωτοβουλίες, το «METRO Academy» και το πρόγραμμα «e-learning».

METRO Academy

Σε συνεργασία με έγκριτο μεταπτυχιακό φορέα (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), δημιουργήθηκε ένα εξατομικευμένο μακροχρόνιο πρόγραμμα, το «METRO Academy», στα πρότυπα μεταπτυχιακών τίτλων MBA, διάρκειας 152 διδακτικών ωρών (1 έτος), στο οποίο φοιτούν τα διευθυντικά στελέχη καταστημάτων. Δημιουργήθηκε εξ αρχής η ύλη των μαθημάτων ώστε να περιλαμβάνει βασικές αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, σε τομείς όπως: human resources management, marketing, πωλήσεις, logistics και διαχείριση αποθεμάτων, οικονομικά και πληροφορική, με ταυτόχρονες πρακτικές εφαρμογές (case studies) από την ίδια την εταιρεία. Με την ολοκλήρωση σπουδών οι συμμετέχοντες δίνουν γραπτές εξετάσεις και παρουσιάζουν εργασίες για την απόκτηση του πτυχίου.

e-learning

Σε συνεργασία με την εταιρεία “Interlearn”, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα εξ αποστάσεως πρόγραμμα που αφορούσε στην ψηφιακή εκπαίδευση ταμίων στο λογισμικό της εταιρείας. Μετά την ψηφιακή εκπαίδευση στο λογισμικό που χρησιμοποιείται στα ταμεία, ακολουθεί σχετικό τεστ για να εξακριβωθεί ο βαθμός κατανόησης κάθε χρήστη.