Ανθρώπινο Δυναμικό

Στη METRO AEBE, από την πρώτη μέρα λειτουργίας της πιστεύουμε και επενδύουμε στην κατάρτιση και την εξέλιξη των ανθρώπων μας μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση. Οι εκπαιδεύσεις του Ανθρώπινου Δυναμικού της METRO ΑΕΒΕ αφορούν σε όλες τις λειτουργίες και τα τμήματα που την απαρτίζουν και αποτελούν πλέον καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξή της. 
Οι Άνθρωποί μας αποτελούν τη σημαντικότερη περιουσία μας και την κινητήρια δύναμη που μας οδηγεί στην επιτυχία. Δημιουργούν αξία και αναπτύσσουν την εταιρεία μας με αξιοπιστία και υπευθυνότητα.
Σκοπός της METRO είναι η ολοκληρωμένη εκπαίδευση του συνόλου των εργαζομένων της, παλαιών και νέων, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε σύγχρονες εμπορικές πρακτικές και εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να είναι αποτελεσματικοί, ανταγωνιστικοί και πετυχημένοι στην εργασία τους, λειτουργώντας με υπευθυνότητα και λαμβάνοντας κάθε φορά τις σωστές αποφάσεις.
Επενδύουμε εντατικά στην Εκπαίδευση των Ανθρώπων μας, την οποία πλαισιώνουμε με ευκαιρίες ανάπτυξης, αναθέσεις διευρυμένων καθηκόντων και συμμετοχές σε projects και σεμινάρια.
Ο συντονισμός και ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας γίνεται από τους ίδιους τους Ανθρώπους της εταιρείας και βασίζεται στις αναπτυξιακές ανάγκες τόσο του Οργανισμού στο σύνολό του όσο και των ίδιων των εργαζομένων. Οι άνθρωποί μας μάς εμπνέουν καθημερινά κι αρχή μας είναι να τους εμπνέουμε κι εμείς. Γι΄ αυτό, δημιουργούμε προγράμματα εκπαίδευσης όπου οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται, μαθαίνουν και αναπτύσσουν ικανότητες απαραίτητες για τους ίδιους και την υλοποίηση της στρατηγικής της επιχείρησης.