Γραμματεία Διεύθυνσης Κέντρου Διανομής Οινοφύτων
Διεύθυνση: Σωρού 1 Μεταμόρφωση 14451
Τηλ.: 210 2893900
Fax: 22620 56690