Υπεύθυνος Marketing My Market
Brand Manager (My Market)
Διεύθυνση: Σωρού 1 Μεταμόρφωση 14451
Τηλ.: 210 2893659
Fax: 210 2848301