Μαρία Κωνσταντίνου
Υπεύθυνη Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας
Διεύθυνση: Σωρού 1 Αθήνα 14451
Τηλ.: 210 2893737
Fax: 210 2835030