Δύο ακόμα καταστήματα My market ανακαινίστηκαν τον Αύγουστο 2019 | 7/9/2019

 

Πρόκειται για τα καταστήματα Αγ. Θεοδώρων και Πλατείας Αμερικής.