Πιστοποίηση HACCP

Το σύστημα HACCP

Το σύστημα HACCP είναι μια συστηματική εκτίμηση και αξιολόγηση όλων των θεμάτων που είναι σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων, από τις πρώτες ύλες έως την διανομή αυτών. Όλοι οι τύποι κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια των προϊόντων λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό του συστήματος, όπως βιολογικοί, χημικοί και φυσικοί κίνδυνοι.

Σήμερα το HACCP τυγχάνει παγκοσμίως ευρείας αποδοχής ως ένα αποτελεσματικό σύστημα προληπτικών μέτρων για την ασφάλεια των τροφίμων. Το σύστημα υπόκειται σε συνεχείς ελέγχους, αλλαγές και βελτιώσεις με βάση τις νέες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και τις πρακτικές εμπειρίες από την εφαρμογή του.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα του HACCP είναι αναμφισβήτητα η βελτίωση της ασφάλειας του τροφίμου, και προφανώς όλες οι επαγόμενες από αυτή ωφέλειες. Πέραν όμως αυτών, το HACCP ως ένα διαχειριστικό εργαλείο της ποιότητας των τροφίμων:

  • Εξασφαλίζει την αποτελεσματική διαχείριση όλων των διαθέσιμων πόρων
  • Προσφέρει οικονομία στην επιχείρηση
  • Κερδίζει χρόνο μέσω των συστηματοποιημένων διεργασιών
  • Εξασφαλίζει άμεση απόκριση στα προβλήματα (κρίσεις) ασφάλειας τροφίμων
  • Δημιουργεί εκπαιδευμένο και συνειδητοποιημένο προσωπικό με υψηλά κίνητρα
  • Σε όλα αυτά προστίθενται η διευκόλυνση στους ελέγχους, η απρόσκοπτη διακίνηση και το εμπόριο των προϊόντων, η αύξηση της αξιοπιστίας της επιχείρησης και της εμπιστοσύνης των πελατών.

Η πιστοποίηση στη METRO

Η εταιρεία METRO έχει ήδη αποκτήσει την πιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης, στα κεντρικά της γραφεία (Μελέτη -Εγχειρίδιο HACCP) και στα καταστήματα My market στην Αγία Σοφία και στη Βάρη. Η πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε από το φορέα TÜV AUSTRIA HELLAS. Σκοπός της εταιρίας είναι η σταδιακή πιστοποίηση των υπόλοιπων καταστημάτων My market και όλων των καταστημάτων METRO Cash & Carry.