Γενική Δ/νση Λειτουργίας Καταστημάτων

Όνομα Θέση Τηλέφωνο Fax
Ανδριάνα Κιουρέλη Δ/νση Λειτουργίας Καταστημάτων My market 210 2893166 210 2835030
Ελένη Καλτουρουμίδη Δ/νση Λειτουργίας Καταστημάτων Metro Cash&Carry 210 2893646 210 2835030


Γενική Δ/νση Logistics (1)
Στοιχεία επικοινωνίας για τη Δ/νση Logistics. Κάντε κλικ στο όνομα για να στείλετε ένα μήνυμα.
Γενική Δ/νση Marketing (2)
Στοιχεία επικοινωνίας για τη Γενική Δ/νση Marketing. Κάντε κλικ στο όνομα για να στείλετε ένα μήνυμα.
Γενική Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού (1)
Στοιχεία επικοινωνίας για το Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού. Κάντε κλικ στο όνομα για να στείλετε ένα μήνυμα.
Γενική Δ/νση Λειτουργίας Καταστημάτων (2)
Στοιχεία επικοινωνίας για τη Γενική Δ/νση Λειτουργίας Καταστημάτων. Κάντε κλικ στο όνομα για να στείλετε ένα μήνυμα.
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών (1)
Στοιχεία επικοινωνίας για τη γενική διεύθυνση οικονομικών. Κάντε κλικ στο όνομα για να στείλετε ένα μήνυμα.
Γραμματεία Γενικής Εμπορικής Δ/νσης (1)
Στοιχεία επικοινωνίας για τη Εμπορική Δ/νση. Κάντε κλικ στο όνομα για να στείλετε ένα μήνυμα.
Εξεύρεση και Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας (2)
Στοιχεία επικοινωνίας για την Εξεύρεση και Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας. Κάντε κλικ στο όνομα για να στείλετε ένα μήνυμα.
Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου (1)
Στοιχεία επικοινωνίας για το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου. Κάντε κλικ στο όνομα για να στείλετε ένα μήνυμα.