Θέσεις εργασίας

Κατηγορίες

Digital & E-commerce Marketing Specialist - METRO Cash & Carry

Digital & E-commerce Marketing Specialist - METRO Cash & Carry


E- Commerce Marketing Assistant


Μεγαλώνουμε την ομάδα μας και αναζητούμε για τη Γενική Διεύθυνση Marketing:

E- Commerce Marketing Assistant


Junior Web Analyst

For our eshop we are looking for a:

Junior Web Analyst


Seniοr Software Engineer

Μεγαλώνουμε την ομάδα του ΙΤ και αναζητούμε Senior Software Engineer για την ομάδα Ανάπτυξης Λογισμικού Καταστημάτων.


Oracle Develοper

Αναζητούμε για την ομάδα Ανάπτυξης Λογισμικού Κεντρικού Υπολογιστικού Συστήματος:

Oracle Developer


Ηλεκτρολόγος/ Μηχανολόγος Μηχανικός (Τμήμα Ψύξης & Κλιματισμού)

Για το Τμήμα Ψύξης & Κλιματισμού και αναζητούμε για την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης:

Ηλεκτρολόγο / Μηχανολόγο Μηχανικό


Ηλεκτρολόγος / Μηχανολόγος Μηχανικός

Μεγαλώνουμε την ομάδα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών & Κατασκευών και αναζητούμε για την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης: 

Ηλεκτρολόγο / Μηχανολόγο Μηχανικό


Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας

Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας, αναζητούμε για τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης: Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα


Digital marketing specialist - 1 year maternity leave

Για τη Γενική Διεύθυνση Marketing:

Digital Marketing Specialist (1 year maternity leave)


PMO


Μεγαλώνουμε την ομάδα του PMO και αναζητούμε για το τμήμα Project Management

  1 2