Θέσεις εργασίας

Κατηγορίες

Γεωπόνος – Επιστήμονας Τροφίμων για την ομάδα του Ποιοτικού Ελέγχου

Μεγαλώνουμε την ομάδα του Ποιοτικού Ελέγχου και αναζητούμε:
Γεωπόνο – Επιστήμονα Τροφίμων


Full Stack Software Engineer

Μεγαλώνουμε την ομάδα του ΙΤ και αναζητούμε Full Stack Software Engineer για την ομάδα Ανάπτυξης Eφαρμογών Eφοδιαστικής Aλυσίδας.


Real Estate Researcher

We are looking for a:
Real Estate Researcher


Digital & E-commerce Marketing Specialist - METRO Cash & Carry

Digital & E-commerce Marketing Specialist 


E- Commerce Marketing Assistant


Μεγαλώνουμε την ομάδα μας και αναζητούμε για τη Γενική Διεύθυνση Marketing:

E- Commerce Marketing Assistant


Seniοr Software Engineer

Μεγαλώνουμε την ομάδα του ΙΤ και αναζητούμε Senior Software Engineer για την ομάδα Ανάπτυξης Λογισμικού Καταστημάτων.


Oracle Develοper

Αναζητούμε για την ομάδα Ανάπτυξης Λογισμικού Κεντρικού Υπολογιστικού Συστήματος:

Oracle Developer


Ηλεκτρολόγος/ Μηχανολόγος Μηχανικός (Τμήμα Ψύξης & Κλιματισμού)

Για το Τμήμα Ψύξης & Κλιματισμού και αναζητούμε για την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης:

Ηλεκτρολόγο / Μηχανολόγο Μηχανικό


Ηλεκτρολόγος / Μηχανολόγος Μηχανικός

Μεγαλώνουμε την ομάδα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών & Κατασκευών και αναζητούμε για την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης: 

Ηλεκτρολόγο / Μηχανολόγο Μηχανικό


Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας

Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας, αναζητούμε για τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης: Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα

  1 2